Trung tâm GDTX-HN Nghệ An xin thông báo đến anh (chị) đã đăng ký học các ngành Luật và ngôn ngữ Anh, thời gian học trực tuyến bắt đầu từ ngày 24/11/2020.