Trung tâm GDTX tỉnh sẽ tổ chức tập trung các lớp bồi dưỡng tiếng DT Thái vào ngày 05/01 và khai giảng vào ngày 06/01/2019