Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An liên kết với Học viện Tài chính tuyển sinh lớp Kế toán trưởng năm 2019.