• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOÁ HỌC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022 tại các tỉnh Miền Trung, Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam thuộc Tập đoàn VCB phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng ...
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website