• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Đàm Thị Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0983077846
  • Email:
   damtu1974@gmail.com
 • Lê Vũ Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0947509586
  • Email:
   quanglevungoc@gmail.com
 • Đinh Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917115028
  • Email:
   clbtinhocgdtx@gmail.com
 • Tôn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357598707
  • Email:
   tonhadhv@gmail.com
 • Võ Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913059747
  • Email:
   hoavothanh77@gmail.com
 • Trần Thị Hạnh Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973270481
  • Email:
   hanhnhung1981@gmail.com
 • Nguyễn Nam Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977692117
  • Email:
   mrtien1981@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website