• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Nguyễn Tùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915654222
  • Email:
   songdtx76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0949921199
  • Email:
   nyen155@gmail.com
 • Phan Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974049796
  • Email:
   phantranggdtxhn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0911391477
  • Email:
   ngantn.gdtxhn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984537674
  • Email:
   nguyenmyhong36@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942628567
  • Email:
   tamgdtx86@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website