• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Nguyễn Tùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915654222
  • Email:
   songdtx76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984537674
  • Email:
   nguyenmyhong36@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915048121
  • Email:
   phamhuyentrang485@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942628567
  • Email:
   tamgdtx86@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website