• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Lê Thị Thanh Tĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Kinh tế chính trị
  • Điện thoại:
   0915217786
 • Nguyễn Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915001709
  • Email:
   Nguyenminhthuy150876@gmail.com
 • Lê Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0944060936
  • Email:
   lexuanhuong1378@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915130977
  • Email:
   Nguyenthuy7511@gmail.com
 • Nguyễn Anh Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912702159
  • Email:
   hao1307@gmail.com
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977368099
  • Email:
   ttphuongtvhn@gmail.com
 • Hồ Thị Ngọc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918929377
  • Email:
   Hothuy117311@gmail.com
 • Lê Sỹ Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986029687
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989468989
  • Email:
   nguyenbinhgdtx55@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website