• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0977557522
  • Email:
   Sonlinh1010@gmail.com
 • Ngô Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0973623990
  • Email:
   ngovantthnna@gmail.com
 • Phan Đức Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976307769
  • Email:
   ductrongttt@gmail.com
 • Hồ Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915930309
  • Email:
   Thamho1704@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948280968
  • Email:
   Nguyenhien250182@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916865585
  • Email:
   Nguyenhoa81tthn@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975797962
  • Email:
   Thuyhong10582@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website