• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Trần Đông Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912917528
  • Email:
   trandonggiang@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng BDNCTĐ; Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0915048121
  • Email:
   phamhuyentrang485@gmail.com
 • Võ Thị Hương Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942621189
  • Email:
   thuytay81@gmail.com
 • Phan Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947016787
  • Email:
   lananh280375@gmail.com
 • Lê Thi Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976051089
  • Email:
   anhtulethi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988746576
  • Email:
   chuhuyenngan@gmail.com
 • Đồng Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TN; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948545086
  • Email:
   hai.huongnghiep@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website