• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Lê Vũ Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0947509586
  • Email:
   quanglevungoc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988746576
  • Email:
   chuhuyenngan@gmail.com
 • Lê Thi Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976051089
  • Email:
   anhtulethi@gmail.com
 • Phan Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947016787
  • Email:
   lananh280375@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website