• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Trần Lam Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc TT
  • Điện thoại:
   0913028568
  • Email:
   son.tran.proelt@gmail.com
 • Trương Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư; Phó Giám đốc TT
  • Điện thoại:
   0947116803
  • Email:
   trhuong712@gmail.com
 • Hoàng Thị Hoài An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, phó Giám đốc TT
  • Điện thoại:
   0904727020
  • Email:
   hoaiangdtx@gmail.com
 • Phạm Đức Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Phó Giám đốc TT
  • Điện thoại:
   0904179789
  • Email:
   quyenanhtt1980@gmail.com
 • Nguyễn Tùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng QLĐT
  • Điện thoại:
   0915654222
  • Email:
   songdtx76@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website