• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Hoàng Thị Hoài An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0904727020
  • Email:
   hoaiangdtx@gmail.com
 • Lê Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0944060936
  • Email:
   lexuanhuong1378@gmail.com
 • Hồ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0915001009
  • Email:
   hoxuan1973@gmail.com
 • Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0915633529
  • Email:
   yen74lucky@gmail.com
 • Trần Thị Hạnh Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0973270481
  • Email:
   hanhnhung1981@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website