• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ AN
 • Trần Lam Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913028568
  • Email:
   sonchinavn@yahoo.com
 • Lê Hùng Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913272007
  • Email:
   ledungnan@gmail.com
 • Hoàng Thị Hoài An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0904727020
  • Email:
   hoaiangdtx@gmail.com
THÔNG BÁO
Video Clip
Liên kết website