Tin mới nhất
Một số hoạt động


Lượt truy cập: 108682
Đang trực tuyến: 1
Giới thiệu chung

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3201/QĐ-UB ngày 16/12/1995 của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức và Trường Cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh.

a) Về tổ chức bộ máy của Trung tâm:

+ Ban giám đốc: 03 ngư­ời (01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc).
+ 02 phòng chức năng:

    - Phòng Quản lý Đào tạo: 11 người (có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng).

    - Phòng Tổ chức Hành chính: 11 người (có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng).

+ 02 tổ chuyên môn :

    - Tổ Ngoại Ngữ - Tin học: 07 người (có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó).

    - Tổ tài vụ: 05 người (có 1 tổ trưởng).

Tổ chức bộ máy như vậy là phù hợp, đáp ứng và hoàn thành được các chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Về Đội ngũ:

+ Số lượng cán bộ, công chức: Hiện nay Trung tâm GDTX Nghệ An có 37 cán bộ, công chức (34 biên chế, 03 hợp đồng).

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 03; Đại học: 25; Trung, Sơ cấp: 08.

Với đội ngũ cán bộ, công chức như vậy là đủ, bảo đảm cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

c) Về cơ sở vật chất:

- Hiện nay Trung tâm 02 nhà học cao tầng với: 28 phòng học trong đó có 12 phòng học được 80 đến 100 người; 3 phòng học vi tính, mỗi phòng 20 máy, 01 phòng thư viện; 06 phòng học cấp 4, 02 hội trường, mỗi hội trường học được từ 150 đến 200 người.

- Các thiết bị phục vụ cho dạy và học lưu động gồm 10 máy vi tính, 03 máy chiếu đa chức năng (Projector), 13 máy máy vi tính trang bị tại các phòng làm việc của các phòng ban chức năng.

- Có một hệ thống 10 phòng khách được trang bị khá đầy đủ tiện nghi phục vụ cho chuyên gia nước ngoài và giáo viên các trường đến giảng dạy và công tác.

- Một nhà làm việc của cơ quan: 03 tầng, 24 phòng, được trang bị tương đối đầy đủ tiện nghi làm việc, với diện tích sử dụng gần 1200 m 2.

Chi tiết
Tuyển sinh
   
Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An thông báo
Chi tiết
Thông báo lịch học
   
Trung tam GDTX Nghe An thong bao Lich tap trung hoc ky I cua Lop K53D Nghanh GDTH nhu sau
Chi tiết
Thông tin lịch công tác
Liên kết
 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGHỆ AN
Địa chỉ : 36 Nguyễn Đức Cảnh, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
 Điện thoại:0383 844784 - Fax 0383 589 054
Design by :Tcsoft